ocena oddziaływania na środowisko

 

  • karta informacyjna przedsięwzięcia,
  • raport oddziaływania na środowisko,
  • prognoza oddziaływania na środowisko