oferta

inwentaryzacja przyrodnicza

 • inwentaryzacja gatunków zwierząt
 • inwentaryzacja gatunków roślin i grzybów
 • inwentaryzacja dendrologiczna

 

ocena oddziaływania na środowisko

 • karta informacyjna przedsięwzięcia
 • raport oddziaływania na środowisko
 • prognoza oddziaływania na środowisko

 

planowanie ochrony przyrody

 • plan zadań ochronnych
 • plan ochrony
 • uzupełnianie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony

 

monitoring środowiska

 • monitoring gatunków
 • monitoring wpływu przedsięwzięć na gatunki
 • monitoring skuteczności działań ochronnych
 • monitoring śmiertelności gatunków

 

dokumenty strategiczne i planistyka

 • plan gospodarki niskoemisyjnej
 • ekspertyzy
 • analizy GIS