EMPEKO S.A.

firma

Firma EMPEKO od 2006 roku zrealizowała ponad 420 projektów w obszarze badań przyrodniczych oraz doradztwa środowiskowego dla klientów biznesowych, samorządów i administracji rządowej. Jesteśmy  rodzinnym przedsiębiorstwem łączącym zamiłowanie do poznawania natury, solidne wykształcenie i profesjonalizm.

EMPEKO S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wytworzenie i przetestowanie prototypu urządzenia do automatycznego monitorowania wpływu elektrowni wiatrowych na nietoperze i ptaki”. Celem projektu jest skonstruowanie prototypu i testowanie innowacyjnej w skali świata technologii do automatycznego monitorowania przypadków kolizji zwierząt latających z elektrowniami wiatrowymi. Wartość projektu wynosi 2 155 370,49 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 603 560,58 zł.

EMPEKO S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Prace B+R w zakresie zastosowania technologii sensorów lidarowych w innowacyjnym w skali świata urządzeniu do automatycznego monitorowania wpływu elektrowni wiatrowych na nietoperze i ptaki”. Wartość projektu wynosi  1 555 902,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 878 760,00 zł.

EMPEKO S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Polskie Mosty Technologiczne”. Wartość projektu wynosi 200 000,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 100%.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

oferta

inwentaryzacja przyrodnicza

  inwentaryzacja gatunków zwierząt, inwentaryzacja gatunków roślin i grzybów, inwentaryzacja dendrologiczna, inwentaryzacja przed termomodernizacją

ocena oddziaływania na środowisko

  karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko  

planowanie ochrony przyrody

  plan zadań ochronnych, plan ochrony, uzupełnianie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony  

monitoring środowiska

  monitoring gatunków, monitoring wpływu przedsięwzięć na gatunki, monitoring skuteczności działań ochronnych, monitoring śmiertelności gatunków, B-finder

zespół

Zespołowi przewodzą bracia Przybycinowie, którym udało się pasję obserwacji przyrody podeprzeć kierunkowym wykształceniem i w trakcie 10 lat ciężkiej pracy przekuć w jedną z pięciu czołowych firm w swojej branży na polskim rynku.

 

Michał

Założyciel firmy, prezes zarządu. Studiował biologię (specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, techniczną ochronę środowiska na Uniwersytecie Technicznym Berlinie, integrację europejską na Uniwersytecie Warszawskim, zarządzanie w IESE Business School.

Paweł

Kierownik ds. badań. Studiował ochronę środowiska (specjalność ekologia i ochrona zwierząt) na Uniwersytecie Wrocławskim, doktoryzował się w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Jan

Kierownik ds. geoinformacji. Ukończył geografię (specjalność geoinformacja) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Lubimy to co robimy, dlatego robimy to dobrze.

EMPEKO S.A.

ul. Mleczowa 3A, 61-680 Poznań

telefon: 730 739 737

biuro@empeko.pl

mapa