granty

Od 2016 roku prowadzimy prace badawczo-rozwojowe i własną produkcję optoelektronicznych systemów pomiarowych z zastosowaniem m.in. termowizji.

Prace B+R nad systemem B-finder uzyskały dofinansowanie zewnętrzne.

EMPEKO S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wytworzenie i przetestowanie prototypu urządzenia do automatycznego monitorowania wpływu elektrowni wiatrowych na nietoperze i ptaki”. Celem projektu jest skonstruowanie prototypu i testowanie innowacyjnej w skali świata technologii do automatycznego monitorowania przypadków kolizji zwierząt latających z elektrowniami wiatrowymi. Wartość projektu wynosi 2 155 370,49 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 603 560,58 zł.

EMPEKO S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Prace B+R w zakresie zastosowania technologii sensorów lidarowych w innowacyjnym w skali świata urządzeniu do automatycznego monitorowania wpływu elektrowni wiatrowych na nietoperze i ptaki”. Wartość projektu wynosi  1 555 902,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 878 760,00 zł.

EMPEKO S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Polskie Mosty Technologiczne”. Wartość projektu wynosi 200 000,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 100%.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.